POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Les presenti Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través de la web que l’ODCAT posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la web. l’ODCAT posa de manifest la present política respecte al tractament i protecció de dades personals.

Dades del responsable del tractament

Identitat: Associació Orquestra Diletant de Catalunya
NIF: G67332841
Domicili social: Plaça Victòria dels Àngels, 2 08172 Sant Cugat del Vallès
E-mail: hola@odcat.cat

Àmbit d’aplicació:

La present Política resultarà d’aplicació:
– A aquelles persones que visitin la pàgina web https://odcat.cat
– A aquells que voluntàriament es comuniquin amb l’ODCAT a través de correu electrònic, xat o que
emplenin qualsevol dels formularis de recollida de dades publicades en la pàgina web de l’ODCAT
– A aquells que sol·licitin informació sobre els productes o serveis de l’ODCAT
– Als qui que formalitzin una relació contractual amb l’ODCAT mitjançant la compra dels seus productes.
– Als qui utilitzin qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de dades a l’ODCAT o l’accés a dades per l’ODCAT per a la prestació dels seus serveis.
– A qualsevol altres que, directament o indirectament, hagin donat el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin tractades per part de Tractament
de dades de l’usuari.

Informació addicional:
l’ODCATinforma els seus clients que quantes dades personals li facilitin seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de l’ODCAT La finalitat d’aquest fitxer és enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients. l’ODCAT garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers. Els clients de l’ODCAT podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic: hola@odcat.cat

Legislació i jurisdicció aplicables.
Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.